Adoracja grobu 2012

Adoracja grobu Chrystusa w kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie

Spotkanie opłatkowe w dniu 6 stycznia 2012 r.

Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku, ale jednocześnie jest on również najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, umocnienia nadziei oraz odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga. Wielki Piątek jest dniem zadumy nad Męką Chrystusa, dniem skupienia oraz powagi, wzmożonej pobożności i gorliwych praktyk religijnych. To dla każdego chrześcijanina bardzo ważny dzień w roku.

Tradycją chóru Emmanuel stała się wielkopiątkowa adoracja grobu Chrystusa, by poprzez śpiew i modlitwę oddawać cześć Jezusowi.  W Wielki Piątek 6 kwietnia 2012 roku w kościele św. Judy Tadeusza w Rzeszowie chór Emmanuel zaprezentował program słowno-muzyczny, na który złożyły się teksty rozważań oraz pieśni paschalne.

Przybyli do kościoła słuchacze usłyszeli takie pieśni, jak:

 • Jeruzalem
 • Getsemani
 • Trisagion
 • Bądź mi litościw
 • Krzyżu Chrystusa
 • Stabat Mater
 • Bolejąca Matka
 • Opadła święta głowa
 • Ofiara krzyża
 • Adagio (Albinioniego)
 • Ofiara krzyżaTekst rozważań Adoracji grobu Chrystusa wraz z wykonywanymi utworami

Adorujemy Cię Panie, który płakałeś nad Świętym Miastem, że nie poznało czasu nawiedzenia swego.
Panie Jezu, Ty cierpiałeś z miłości do mnie, naucz mnie cierpieć z miłości ku Tobie,
życie bowiem jest wędrówką Twoimi śladami i przywilejem opowiedzenia się za Tobą.

1. Jeruzalem

Śladów tamtej drogi
Nie zatrze biegnący czas,
Bo krzyż przemawia dzisiaj
I zbawia kolejny już raz.

Przebito Ci dłonie,
Bo moje były bezczynne,
Przebito Ci nogi,
bo moje błądziły zuchwale,Przebito Ci serce,
Bo moje za mało kochało.
Zdarto Ci szaty,
Bo ciągle za mało słuchałem.
Zraniono Ci skronie,
Bo cierpieć czasu nie miałem.
Zraniono Ci plecy,
Bo krzyża dźwigać nie chciałem

2. Getsemani

3. Trisagion

Panie Jezu, wiem, że powiedziałeś:
Kto chce być moim uczniem, niech weźmie swój krzyż na każdy dzień i niech Mnie naśladuje. A ja boję się krzyża. Tyle mam krzyży w swoim życiu.
Panie, spraw, aby Twoje ukrzyżowanie stało się dla nas przykładem, jak należy trwać,
znosząc niekiedy śmiertelną trwogę i walkę codziennego życia po to, byśmy mogli żyć pełniej i bardziej twórczo.
Pomóż nam przyjąć ból i walkę, które spotykają nas każdego dnia.
Spraw, Panie Jezu, abyśmy znosili wszystko cierpliwie i odważnie, ufając, że Ty nas podtrzymasz w tym trudzie.

4. Bądź mi litościw

To, co najważniejsze, to, po co Pan Jezus przyszedł na świat,
dokonało się na krzyżu.
Od tamtej pory rozpoczął się nowy czas w dziejach człowieka.
jest to czas łaski, czas zbawienia.
Poprzez krzyż człowiek zobaczył, jak bardzo go Bóg umiłował.

Bądź pozdrowiony, Krzyżu Chrystusa!
Gdziekolwiek znajduje się twój znak,
Chrystus daje świadectwo swojej Paschy:
owego „przejścia ze śmierci do życia”.
I daje świadectwo miłości, która jest mocą życia,
miłości, która zwycięża śmierć.

5. Krzyżu Chrystusa

Wiem, Panie, jak bardzo kochasz swoją Matkę.
Wiem, Matko, jak bardzo kochasz swego Syna.
Dlaczego nic nie mówisz?
Wiem, gdy naprawdę się cierpi, nie ma siły na gadanie.
Dobrze widzi się tylko sercem.

Stała Matka bolejąca, koło krzyża łzy lejąca, gdy na krzyżu wisiał Syn - to słowa pięknej pieśni napisanej przez Zoltana Kodaly do słów XIII wiecznego włoskiego poety Jacopone da Todi - Stabat Mater.

6. Stabat Mater

7. Bolejąca Matka

Głowo cała poraniona, umęczona za grzeszników,
zniewagami przywalona i zbroczona krwią bez liku,
w chwale Ojca tak wspaniała, na Kalwarii tak zhańbiona,
tam tak wielka, tu tak mała, gdy przytłacza Cię korona.
Za straszne twe konanie, za ból srogi Twego czoła
pragnę kochać Cię, mój Panie, ile tylko serce zdoła.
I niech łaska z Twojej ręki i mnie wiedzie drogą krzyża
pośród bólu i udręki i do Ciebie wciąż przybliża.

8. Opadła święta głowa

Błagam Cię, Panie, któryś zawisł na krzyżu! Zmiłuj się nade mną i przebacz mi.
Przyciągnij mnie, Panie, abym kochał Cię coraz więcej i żebym czuł moc Twego krzyża w sobie.
Panie, proszę Cię, jak prosił Cię łotr: „pomnij na mnie w Twoim królestwie”.

9. Adagio

Kiedy się ujrzysz sierotą na świecie
Gdy cię opuści wszystko do ostatka,
Krzyż ci przypomni, jak cię kocham przecie
I powie tobie kędy twoja Matka.

Więc kiedyż, kiedyż … kochając bez miary,
Inaczej zaczniesz myśleć i wybierać
przyjdziesz prosić o ten dar nad dary,
By móc na krzyżu i żyć i umierać!

10. Ofiara krzyża

Galeria zdjęć z adoracji

Warning: No images in specified directory. Please check the directoy!

Debug: specified directory - http://www.emmanuelrzeszow.pl/images/gallery/2012adoracjagrobu

Copyright © 2018 Chór Emmanuel przy parafii pw. Św. Judy Tadeusza w Rzeszowie, ul. Wita Stwosza 31, 35-113 Rzeszów
e-mail: emmanuelrzeszow@gmail.com, tel.: 606-587-145, http://emmanuelrzeszow.pl

Szukaj